Xattu voor adviseurs

Xattu: Opportunities for Investors, Exposure for Companies
Er is op dit moment veel aandacht voor de financiering van het MKB en dat is maar goed ook, want de financiering van het MKB is cruciaal voor de groei van onze economie en de werkgelegenheid.

Alternatieve bronnen van financiering moeten het gat van de afgenomen bancaire financiering opvullen. Maar hoe ontsluit je deze bronnen van financiering? In Nederland zijn 92.000 miljonairs met een gemiddeld vermogen van €3 miljoen en 1,3 miljoen particuliere beleggers. Daarnaast zijn er nog talloze investeringsfondsen. Aan de andere kant staan de 10.000 middenbedrijven en 50.000 kleine bedrijven die ons land rijk is. Hoe gaan de vele vragers en aanbieders van kapitaal elkaar vinden?

De meeste MKB financieringen van €150.000 en meer vinden offline plaats in besloten kring. Een ondernemer die aanvullende financiering zoekt gaat naar de bank, en daarna naar zijn accountant of corporate finance adviseur. Deze handelt niet alleen de transactie af, maar is vaak ook verantwoordelijk voor de marketing van de propositie. En daar zit nou net het probleem.

Een financieringsvraag van een cliënt is een kans voor de MKB accountant om zijn positie als huisadviseur te gelde te maken door aanvullende dienstverlening te bieden en een positie als ketenregisseur in te nemen. De accountant wil graag de transactie begeleiden, maar heeft vaak slechts een beperkte achterban en een beperkt bereik. Immers, investeerders kunnen niet klant van alle banken, alle accountants en alle fiscalisten zijn, en ook niet een account hebben bij alle online platformen en geabonneerd zijn op alle email nieuwsbrieven van alle bemiddelaars.

De huidige gang van zaken is intransparant en niet schaalbaar. En juist nu is het nodig om de financieringsmarkt voor private ondernemingen te laten groeien. In Nederland en de rest van Europa is het bedrijfsleven nog te veel afhankelijk van bancaire financiering. Alternatieve bronnen van financiering dienen ontsloten te worden. Investeerders willen één platform waar zij alle voor hun relevante opportunities kunnen vinden. Ondernemers en hun adviseurs willen één platform dat hun onder de aandacht kan brengen van een zo breed mogelijk publiek. Xattu is dat platform.

Xattu is de Funda en de RelatiePlanet voor de markt van MKB financieringen. Xattu is een online etalage waar bedrijven exposure naar een breed publiek kunnen krijgen en investeerders de opportunities die ze zoeken kunnen vinden. Xattu is een platform dat investeerders en bedrijven bij elkaar brengt. Xattu is onafhankelijk en heeft geen andere belangen. Xattu is expliciet géén transactieplatform en ontvangt geen commissie op transacties. Xattu vervangt de huidige marktpartijen niet, maar ondersteunt hen juist. Xattu helpt bij het uitwisselen van informatie en het leggen van contact. Xattu helpt partijen elkaar te vinden. Niets meer en niets minder.

De accountant maakt op Xattu een profiel aan voor zijn cliënt die geld zoekt en kan op die manier snel, makkelijk en goedkoop de propositie onder de aandacht van een breed publiek brengen. Op hun beurt kunnen investeerders pro-actief zoeken naar voor hun relevante opportunities, over alle platformen heen. Xattu helpt daarnaast om offline proposities online te brengen en dus vindbaar te maken. Xattu biedt een groot aantal features om de adviseur te ondersteunen bij zijn dienstverlening.

Xattu maakt de markt voor de financiering van private ondernemingen schaalbaar, transparant en toekomstbestendig. Xattu stelt de MKB accountant in staat om zijn klanten ook bij te staan op dit gebied en zo zijn dienstverlening uit te breiden. Op die manier dragen we samen bij aan de financiering van het MKB.

Graag spreken we met u af om het een ander mondeling verder toe te lichten en mogelijkheden tot samenwerking te exploreren.