Onze visie

Er is op dit moment veel aandacht voor de financiering van het MKB en dat is maar goed ook, want de financiering van het MKB is cruciaal voor de groei van onze economie en de werkgelegenheid. Ook is er steeds meer aandacht voor de aanhoudende lage rentes voor spaarders en de wens bij velen iets constructiefs met (een deel van) het vermogen te doen, buiten de beurs om. Alternatieve bronnen van financiering moeten het gat van de afgenomen bancaire financiering opvullen. Maar hoe ontsluit je deze bronnen van financiering?

Er zijn vele platformen, netwerken en bemiddelaars actief in de markt. Maar het zijn allemaal eigen eilandjes. Niemand ziet door de bomen nog het bos. De huidige gang van zaken is intransparant en niet schaalbaar.

Investeerders willen één platform waar zij alle voor hun relevante opportunities kunnen vinden. Ondernemers en hun adviseurs willen één platform dat hun onder de aandacht kan brengen van een zo breed mogelijk publiek. Xattu is dat platform.

Xattu maakt de markt voor de financiering van private ondernemingen schaalbaar, transparant en toekomstbestendig. Op die manier dragen we samen bij aan de financiering van het MKB.